دسترسی سریع به موضوعات اشعار
جستجوی پيشرفته
صاحب همّت

 

نیست صاحب‌همّتی در نشأتین

                        هم‌قدم عبّاس را، بعد از حسین

 

در هواداریّ آن شاه الست

                        جمله را یک دست بود، او را دو دست

 

اسرار حق

اکبر آمد با رخ افروخته

                        خرمن آزادگان را سوخته

 

ماه رویش کرده از غیرت، عرق

                        هم‌چو شبنم، صبح‌دم بر گل‌ورق

 

صورت و معنی

«دُرّه‌التّاج» گرامی‌گوهران         آن سبک، در وزن و در قیمت، گران

 

«اَرفعُ المِقدار مِن کُلََّ الرّفیع»         «الشّفیعِ بن الشّفیعِ بن الشّفیع»

 

محرم اسرار

 

روی در میدان این دفتر کنم

                        شرح میدان رفتن شه، سر کنم

 

بازگویم، آن شه دنیا و دین

                        سرور و سر‌حلقۀ اهل یقین

 

صهبای آگاهی

خواهرش بر سینه و بر سر زنان

                        رفت تا گیرد برادر را عنان

 

سیل اشکش بست بر شه، راه را

                        دود آهش کرد حیران، شاه را

 

ذکر حضرت علی اکبر (ع)

بازم اندر هر قدم، در ذکر شاه                                 

از تعلق گردی آید سد راه

 

پیش مطلب، سد بابی می‌شود                                      

چهر مقصد را، حجابی می‌شود

ذکر حضرت قاسم (ع)

هیچ می‌دانی تو ای صاحب یقین                              

چیست اینجا سر خرق آستین؟

 

آستین وهم او را، خرق کرد                                   

حق و باطل را، براو، فرق کرد

 

ذکر حضرت قاسم (ع)

باز دارم؛ راحت و رنجی به‌هم                                   

متحد عنوانی از شادی و غم

 

 نازپرور نو عروسی هست بکر                                  

مر مرا در حجلۀ ناموس فکر

ذکر حضرت عباس (ع)

آن شنیدستم یکی ز اصحاب حال                              

کرده روزی از در رحمت سؤال

 

کاندرین عهد از رفیقان طریق                                 

رهروان نعمت اللهی فریق

ذکر حضرت عباس (ع)

باز از میخانه، دل بویی شنید                                   

گوشش از مستان، هیاهویی شنید

 

دوستان را رفت، ذکر از دوستان                              

پیل را یاد آمد از هندوستان

 

حضرت عباس (ع)

 

باز لیلی زد به گیسو شانه را                                    

سلسله جنبان شد این دیوانه را

 

سنگ بردارید ای فرزانگان                                      

ای هجوم آرنده بر دیوانگان

ماجرای حُر

دوش گفتم با حریفی با خبر

کاندرین مطلب مرا شو؛ راهبر

 

دشمنی حر و بذل جان چه بود؟

اول آن کفر آخر این ایمان چه بود؟

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×