دسترسی سریع به موضوعات اشعار
جستجوی پيشرفته
هانى بن عروه مرادى

 

ز قطره قطره‌ی آب روان به هر دریا

 ز ذرّه ذرّه غبار دوان به هر صحرا،

 

سلام باد به خون حسین و یارانش!

 مجاهدان و شهیدان روز عاشورا

هانى بن عروه مرادى

ز قطره قطره‌ی آب روان به هر دریا                     

ز ذرّه ذرّه غبار دوان به هر صحرا،

 

سلام باد به خون حسین و یارانش!                         

مجاهدان و شهیدان روز عاشورا

 

هانی ‌بن عروه!

ز قطره‌قطرۀ آبِ روان، به هر دریا

ز ذرّه‌ذرّه غبارِ دوان، به هر صحرا

 

سلام باد به خون حسین و یارانش!

مجاهدان و شهیدان روز عاشورا

 

مسلم برای زینب تو گریه می‌کند

بالا گرفت بر من دلخون چو کارها

صیّاد من شدند تمام شکارها

 

بی‌مایگان به دایه انیسند تا به تیغ

زنگار بسته آینۀ کارزارها

صّل علی حر!

سد کرده‌ای از کینه چرا راه مرا حر؟!

از جان من امروز چه می‌خواهی یا حر!

 

هر بار کسی آمد و پیکی ز بلا داشت

این بار چه آورده‌ای از معرکه، ها! حر!

 

در دست تو شمشیر نمی‌بینم انگار

بی اسب و سلاح آمده‌ای جانب ما، حر!

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×