دسترسی سریع به موضوعات اشعار
جستجوی پيشرفته
محبوب خدا

 

محبوب خدا چشمۀ جاری حیات

خورشید رسل که بر روانش صلوات،

 

فرمود به امت که حسین بن علی

مصباح هدایت است و کشتی نجات

 

چشمۀ فرات

شاهی که سفینه النجاتش خوانند

مصباح هدای کائناتش خوانند

 

آلوده به خاک ماتم اوست هنوز

آن آب که چشمۀ فراتش خوانند

 

مصباح هدی

مصباح هدی به کائنات است، حسین

فیاض جمیع ممکنات است، حسین

 

کان کرم و بحر عطا و احسان

یعنی که سفینۀ نجات است حسین

 

فُلک نجات

 

محبوب تمام کائنات است حسین

مصباح هدی، فُلک نجات است حسین

 

دین نبوی زنده شد از کشتن او

احیاگر ذکر صلوات است حسین

 

مصباح هدی

سرچشمه‌ی خیر و برکات است حسین

معراج صلواه‌ و صلوات است حسین

 

فرمود نبی: نوشته بر ساقه‌ی عرش

مصباح هدی، فُلک نجات است حسین

 

مصباح هدی

           

ای زندۀ عشق! ای قتیل عبرات!

آزادۀ کربلا! اسیر کربات!

 

ما ظلمت محضیم و تو مصباح هدی

ما غرق گناهیم و تو کشتی نجات

 

ما ز نور تو رسیدیم به سر منزل عشق

دل مردان خدا راست ز تو نور حیات

 یا قتیل العبرات

 شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات

 یا قتیل العبرات

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×