موضوعات مقالات
 • عاشوراپژوهی در غرب (بخش سوم)

  عاشوراپژوهان مسلمان در غرب

  غلام احیا حسینی

  در این نوشتار، پایان‌نامه‌ها و کنفرانس‌هایی که در غرب به موضوع عاشورا توجه داشته‌اند مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت وی‍ژگی‌های عاشوراپژوهی غربیان و تفاوت عاشوراپژوهی علمی ‌با عاشوراشناسی رسانه‌ای در غرب از مهمترین ویژگی‌های این مقاله است.

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
  • بازدید: ۳۹۳
 • مطالعات آکادمیک

  عاشوراپژوهی در غرب

  عبدالحسین حاجی ابوالحسنی و محمد نوری

  مقاله حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در موضوع عاشورا و عاشوراپژوهان در یک‌صد سال اخیر در غرب نگارش یافته است. در نوشتار حاضر ابتدا به سیر مطالعات اسالمی و مطالعات شیعی اشاره شده است. سپس چند تن از عاشوراپژوهان برجسته غربی و تحقیقات صورت گرفته در این موضوع معرفی گردیده است. در ادامه پایان‌نامه‌ها و کنفرانس‌هایی که در غرب به موضوع عاشورا توجه داشته‌اند مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت ویژگی‌های عاشوراپژوهی غربیان و تفاوت عاشوراپژوهی علمی با عاشوراشناسی رسانه‌ای در غرب از دیگر مباحث مقاله محسوب می‌شود.

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
  • بازدید: ۴۵۰
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×