موضوعات مقالات
 • عاشوراپژوهی در غرب (بخش سوم)

  عاشوراپژوهان مسلمان در غرب

  غلام احیا حسینی

  در این نوشتار، پایان‌نامه‌ها و کنفرانس‌هایی که در غرب به موضوع عاشورا توجه داشته‌اند مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت وی‍ژگی‌های عاشوراپژوهی غربیان و تفاوت عاشوراپژوهی علمی ‌با عاشوراشناسی رسانه‌ای در غرب از مهمترین ویژگی‌های این مقاله است.

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
  • بازدید: ۴۱۸۴
 • عاشوراپژوهی در غرب(بخش دوم)

  شرق شناسان عاشوراپژوه 

  غلام احیا حسینی

  در چند دهه اخیر، گروهی از محققان به بعضی از ساحت‌های اسلام شیعی توجه جدی مبذول داشته‌اند. پیشگامان ‌این گروه عبارت‌اند از: رودلف اشترومان (1877-1960)، لوئی ماسینیون (1883-1962)، هانری کربن (1913-1978) که سهم کربن در مطالعات شیعی از جهت شناخت ارزشمندش از اندیشه شیعی، چه شیعه اسماعیلی و چه شیعه اثنی عشری، منحصر و ممتاز است.

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
  • بازدید: ۳۵۷۲
 • عاشوراپژوهی در غرب:

  مطالعات شیعی در غرب (بخش نخست)

  غلام احیا حسینی

  مقاله حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در موضوع عاشورا و عاشوراپژوهان در یک‌صد سال اخیر در غرب نگارش یافته است. در نوشتار حاضر ابتدا به سیر مطالعات اسلامی ‌و مطالعات شیعی‌ اشاره شده است. سپس چند تن از عاشوراپژوهان برجسته غربی و تحقیقات صورت گرفته در این موضوع معرفی گردیده‌اند. در ادامه پایان‌نامه‌ها و کنفرانس‌هایی که در غرب به موضوع عاشورا توجه داشته‌اند مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت وی‍ژگی‌های عاشوراپژوهی غربیان و تفاوت عاشوراپژوهی علمی ‌با عاشوراشناسی رسانه‌ای در غرب از دیگر مباحث مقاله محسوب می‌شود.

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
  • بازدید: ۳۲۴۶
 • مطالعات آکادمیک

  عاشوراپژوهی در غرب

  عبدالحسین حاجی ابوالحسنی و محمد نوری

  مقاله حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در موضوع عاشورا و عاشوراپژوهان در یک‌صد سال اخیر در غرب نگارش یافته است. در نوشتار حاضر ابتدا به سیر مطالعات اسالمی و مطالعات شیعی اشاره شده است. سپس چند تن از عاشوراپژوهان برجسته غربی و تحقیقات صورت گرفته در این موضوع معرفی گردیده است. در ادامه پایان‌نامه‌ها و کنفرانس‌هایی که در غرب به موضوع عاشورا توجه داشته‌اند مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت ویژگی‌های عاشوراپژوهی غربیان و تفاوت عاشوراپژوهی علمی با عاشوراشناسی رسانه‌ای در غرب از دیگر مباحث مقاله محسوب می‌شود.

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
  • بازدید: ۱۶۴۴
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×