مشخصات شعر

بند پنجم

از حسین است پایدار، نماز

 وز قیام وى استوار، نماز

 

نخل سرسبز نهضت او راست

 آب از خون و برگ و بار، نماز

 

بین اهمّیّت نماز که او

 خواند در حال اضطرار، نماز

 

اى حسین! اى که نزد حق چون تو

 کس نبرده به روزگار، نماز!

 

ز تو، اى بهترین نمازگزار!

 زد به سر، تاج افتخار، نماز

 

زنده کردى نماز را، خواندى

 چون در آن دشت مرگ‌بار، نماز

 

ز سحاب کمان آل زیاد

 که از آن فرقه داشت عار، نماز،

 

همه باران تیر می‌بارید

 تا که کردى تو برگزار، نماز

 

لیک با جمله بی‌قرارى‌ها

 داد جان تو را قرار، نماز

 

بى رضاى و ولاى تو کس را

 نیست مقبول کردگار، نماز

 

خوانم این بیت چون که می‌خوانم

 من به هر لیل و هر نهار، نماز:

 

میوه‌ی باغ سرمدی است حسین

گل سرخ محمّدی است حسین

 

بند پنجم

از حسین است پایدار، نماز

 وز قیام وى استوار، نماز

 

نخل سرسبز نهضت او راست

 آب از خون و برگ و بار، نماز

 

بین اهمّیّت نماز که او

 خواند در حال اضطرار، نماز

 

اى حسین! اى که نزد حق چون تو

 کس نبرده به روزگار، نماز!

 

ز تو، اى بهترین نمازگزار!

 زد به سر، تاج افتخار، نماز

 

زنده کردى نماز را، خواندى

 چون در آن دشت مرگ‌بار، نماز

 

ز سحاب کمان آل زیاد

 که از آن فرقه داشت عار، نماز،

 

همه باران تیر می‌بارید

 تا که کردى تو برگزار، نماز

 

لیک با جمله بی‌قرارى‌ها

 داد جان تو را قرار، نماز

 

بى رضاى و ولاى تو کس را

 نیست مقبول کردگار، نماز

 

خوانم این بیت چون که می‌خوانم

 من به هر لیل و هر نهار، نماز:

 

میوه‌ی باغ سرمدی است حسین

گل سرخ محمّدی است حسین

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×