مشخصات شعر

لطف بى کرانه

لطف امام هادى و نور ولایتش

ما را اسیر کرده به دام محبتش

 

بر لطف بى کرانۀ او بسته‌‏ایم دل

امشب که جلوه‌گر شده خورشید طلعتش

 

منت خداى را که به ما کرده مرحمت

توفیق برگزارى جشن ولادتش

 

تبریک باد بانوى کبرى سمانه را

کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش

 

ماه تمام و نیمۀ ذى حجه مطلعش

خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش

 

این است آن امام که تقدیر ایزدى

بعد از جواد داده مقام امامتش

 

این است آن امام که ذرات کائنات

اقرار کرده‏‌اند به جود و کرامتش

 

این است آن امام که در برکه السّباع

شیران شوند رام و گذارند حرمتش

 

این است آن امام که از نقش پرده هم

ایجاد شیر زنده کند حکم قدرتش

 

این است آن امام که دشمن به چند بار

رخسار عجز سوده به درگاه عزتش

 

سر تا به پاى عاطفه و مرحمت، ولى

دشمن به لرزه آمده از برق هیبتش

 

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى

چون سه على دیگر باشد عبادتش

 

افزون ز ریگ‌هاى بیابان عطاى او

بیش از ستاره‌هاى درخشان، فضیلتش

 

ماییم و دست و دامن آن حجت خدا

چون ناامید، کس نشود از عنایتش

 

گردید‌ه‌ایم جمع به ذیل لواى او

افکند‌ه‌ایم دست به دامان رحمتش

 

از آستان قدس رضا هدیه می‌کنیم

آه دلى به غربت و اشکى به تربتش

 

یارب به حق فاطمه با فتح کربلا

بگشا بروى ما همه راه زیارتش

 

از لطف آن امام مؤید، مؤید است

کو را نشان خدمت آل محمد است

 

لطف بى کرانه

لطف امام هادى و نور ولایتش

ما را اسیر کرده به دام محبتش

 

بر لطف بى کرانۀ او بسته‌‏ایم دل

امشب که جلوه‌گر شده خورشید طلعتش

 

منت خداى را که به ما کرده مرحمت

توفیق برگزارى جشن ولادتش

 

تبریک باد بانوى کبرى سمانه را

کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش

 

ماه تمام و نیمۀ ذى حجه مطلعش

خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش

 

این است آن امام که تقدیر ایزدى

بعد از جواد داده مقام امامتش

 

این است آن امام که ذرات کائنات

اقرار کرده‏‌اند به جود و کرامتش

 

این است آن امام که در برکه السّباع

شیران شوند رام و گذارند حرمتش

 

این است آن امام که از نقش پرده هم

ایجاد شیر زنده کند حکم قدرتش

 

این است آن امام که دشمن به چند بار

رخسار عجز سوده به درگاه عزتش

 

سر تا به پاى عاطفه و مرحمت، ولى

دشمن به لرزه آمده از برق هیبتش

 

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى

چون سه على دیگر باشد عبادتش

 

افزون ز ریگ‌هاى بیابان عطاى او

بیش از ستاره‌هاى درخشان، فضیلتش

 

ماییم و دست و دامن آن حجت خدا

چون ناامید، کس نشود از عنایتش

 

گردید‌ه‌ایم جمع به ذیل لواى او

افکند‌ه‌ایم دست به دامان رحمتش

 

از آستان قدس رضا هدیه می‌کنیم

آه دلى به غربت و اشکى به تربتش

 

یارب به حق فاطمه با فتح کربلا

بگشا بروى ما همه راه زیارتش

 

از لطف آن امام مؤید، مؤید است

کو را نشان خدمت آل محمد است

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×