مشخصات شعر

تجسّم غربت

سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش

بر آن حریم که باشد ملک نگهبانش

 

سلام ما به بقیع، آن تجسّم غربت

گواه بر سخنم تربت امامانش

 

بقیع کعبۀ قدس چهار معصوم است

چهار نور خدا می‌‌دمد ز دامانش

 

یکی است حضرت باقر از آن چهار امام

که داغ او زده آتش به قلب یارانش

 

شهید شد ز جفای هشام، آن مولا

ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش

 

غریب اوست که در موسم زیارت حج

مدینه و آنهمه زائر که هست مهمانش

 

شب شهادت او یک نفر نمی‌ماند

که اشک غم بفشاند به قبر ویرانش

 

دری که سجده‌گه قدسیان بود خاکش

به زائرش ندهد اذن بوسه دربانش

 

تجسّم غربت

سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش

بر آن حریم که باشد ملک نگهبانش

 

سلام ما به بقیع، آن تجسّم غربت

گواه بر سخنم تربت امامانش

 

بقیع کعبۀ قدس چهار معصوم است

چهار نور خدا می‌‌دمد ز دامانش

 

یکی است حضرت باقر از آن چهار امام

که داغ او زده آتش به قلب یارانش

 

شهید شد ز جفای هشام، آن مولا

ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش

 

غریب اوست که در موسم زیارت حج

مدینه و آنهمه زائر که هست مهمانش

 

شب شهادت او یک نفر نمی‌ماند

که اشک غم بفشاند به قبر ویرانش

 

دری که سجده‌گه قدسیان بود خاکش

به زائرش ندهد اذن بوسه دربانش

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×