مشخصات شعر

توشۀ اشک

بیرون شهر بار گشودند قافله

نه غیر ندبه کار و نه جز نوحه، مشغله

 

افراشتند خیمه‌ی اهل حرم، نخست

زآن پس سرای پرده‌ی سالار قافله

 

آمد نشست، سیّد سجّاد بر سریر

با آفتاب، نور رُخش در مجادله

 

فرمود با بشیر که در شاعری تو را

گر زآن که هست با پدر خود مُماثله

 

بیتی دو در مصیبت سلطان دین بگو

کز خواندنش فتد به در و بام، و‌لوله

 

رو در مدینه، کوی‌به‌کو، شعر‌ها بخوان

با ما بگو چه کرد ستم‌گر، معامله

 

بر‌گو که می‌رسند سفر‌کرد‌گان ز راه

از اشک کرده توشه و از آه راحله

 

شد ماه‌پاره‌ای تنش از تیغ، چاک‌چاک

شد شیر‌‌خواره‌ای، هدف تیر حرمله

 

بیرون ز گوش فاطمه کردند گوشوار

بر گردن سکینه نهادند سلسله

 

آمد بشیر تا به دم مسجد رسول

گفت این چنین و گشت دل مصطفی، ملول

 

توشۀ اشک

بیرون شهر بار گشودند قافله

نه غیر ندبه کار و نه جز نوحه، مشغله

 

افراشتند خیمه‌ی اهل حرم، نخست

زآن پس سرای پرده‌ی سالار قافله

 

آمد نشست، سیّد سجّاد بر سریر

با آفتاب، نور رُخش در مجادله

 

فرمود با بشیر که در شاعری تو را

گر زآن که هست با پدر خود مُماثله

 

بیتی دو در مصیبت سلطان دین بگو

کز خواندنش فتد به در و بام، و‌لوله

 

رو در مدینه، کوی‌به‌کو، شعر‌ها بخوان

با ما بگو چه کرد ستم‌گر، معامله

 

بر‌گو که می‌رسند سفر‌کرد‌گان ز راه

از اشک کرده توشه و از آه راحله

 

شد ماه‌پاره‌ای تنش از تیغ، چاک‌چاک

شد شیر‌‌خواره‌ای، هدف تیر حرمله

 

بیرون ز گوش فاطمه کردند گوشوار

بر گردن سکینه نهادند سلسله

 

آمد بشیر تا به دم مسجد رسول

گفت این چنین و گشت دل مصطفی، ملول

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×