مشخصات شعر

کاروان کربلا

از حریم کعبه، آهنگ سفر داریم ما

 مقصدى بالاتر از این در نظر داریم ما

 

می‌رویم از کعبه، سوى کربلاى پُربلا

 کاین چنین حکم از خداى دادگر داریم ما

 

خواب دیدم، گفت جدّم: شو روان سوى عراق

 نک به فرمان نبى، عزم سفر داریم ما

 

چون خدا خواهد ببیند جسم ما را غرقه خون

 نى ز مرگ اندیشه، نى خوف از خطر داریم ما

 

از سر قبر پیمبر گر چه هجرت کرده‌ایم

 گوش جان بر گفته‌ی خیرالبشر داریم ما

 

تا کنیم اتمام حجّ ناتمام خویش را

 اندر آن میقات، سعى بیشتر داریم ما

 

امر یزدان است و می‌باید که تا در این سفر

 اهل بیت خویش را همراه برداریم ما

 

مانع از این ره نخواهد گشت ما را هیچ چیز

 کز ازل، شور شهادت را به سر داریم ما

 

گر چه در ظاهر براى اخذ بیعت می‌رویم

 در ره ترویج دین، قصدى دگر داریم ما

 

گام نگذاریم نادانسته اندر این طریق

 بر سر ما ز آن چه می‌آید، خبر داریم ما

 

دشمن دین گر به روى ما ببندد آب را

 بهر طفلان، آب از اشک بصر داریم ما

 

دین حق گر جز به قتل ما نگردد جاودان

پیش تیر و تیغ دشمن، دست و سر داریم ما

 

از شعار ما هر آن کس چون «مؤیّد» دم زند

حاجتش را هر چه باشد، در نظر داریم ما

 

 

کاروان کربلا

از حریم کعبه، آهنگ سفر داریم ما

 مقصدى بالاتر از این در نظر داریم ما

 

می‌رویم از کعبه، سوى کربلاى پُربلا

 کاین چنین حکم از خداى دادگر داریم ما

 

خواب دیدم، گفت جدّم: شو روان سوى عراق

 نک به فرمان نبى، عزم سفر داریم ما

 

چون خدا خواهد ببیند جسم ما را غرقه خون

 نى ز مرگ اندیشه، نى خوف از خطر داریم ما

 

از سر قبر پیمبر گر چه هجرت کرده‌ایم

 گوش جان بر گفته‌ی خیرالبشر داریم ما

 

تا کنیم اتمام حجّ ناتمام خویش را

 اندر آن میقات، سعى بیشتر داریم ما

 

امر یزدان است و می‌باید که تا در این سفر

 اهل بیت خویش را همراه برداریم ما

 

مانع از این ره نخواهد گشت ما را هیچ چیز

 کز ازل، شور شهادت را به سر داریم ما

 

گر چه در ظاهر براى اخذ بیعت می‌رویم

 در ره ترویج دین، قصدى دگر داریم ما

 

گام نگذاریم نادانسته اندر این طریق

 بر سر ما ز آن چه می‌آید، خبر داریم ما

 

دشمن دین گر به روى ما ببندد آب را

 بهر طفلان، آب از اشک بصر داریم ما

 

دین حق گر جز به قتل ما نگردد جاودان

پیش تیر و تیغ دشمن، دست و سر داریم ما

 

از شعار ما هر آن کس چون «مؤیّد» دم زند

حاجتش را هر چه باشد، در نظر داریم ما

 

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×