مشخصات شعر

عطر بهشت

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید؟ نه

 به غیر راه تو راهى دگر بپوید؟ نه

 

اسیر عشق تو آزادی‌اش در این بند است

 شکسته از غم تو مومیا بجوید؟ نه

 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد

 گل از گیاه و گیاه از زمین بروید؟ نه

 

اگر که عطر تو را از بهشت برگیرند

 دگر محبّ تو یک گل از آن ببوید؟ نه

 

به غیر بارش اشک غمت دگر چیزى

 سیاه‌نامه‌ی ما را توان بشوید؟ نه

 

به خویش گفت «مؤیّد» چه میکنى که حسین

 اگر به گاه شفاعت به من بگوید نه

 

که مژده داد سروشم که آن تجلّی لطف

بُوَد محال که بر نوکرش بگوید نه

 

عطر بهشت

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید؟ نه

 به غیر راه تو راهى دگر بپوید؟ نه

 

اسیر عشق تو آزادی‌اش در این بند است

 شکسته از غم تو مومیا بجوید؟ نه

 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد

 گل از گیاه و گیاه از زمین بروید؟ نه

 

اگر که عطر تو را از بهشت برگیرند

 دگر محبّ تو یک گل از آن ببوید؟ نه

 

به غیر بارش اشک غمت دگر چیزى

 سیاه‌نامه‌ی ما را توان بشوید؟ نه

 

به خویش گفت «مؤیّد» چه میکنى که حسین

 اگر به گاه شفاعت به من بگوید نه

 

که مژده داد سروشم که آن تجلّی لطف

بُوَد محال که بر نوکرش بگوید نه

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×