نامه حضرت مسلم به امام حسین (ع)

 

در این روز از سال 60 هجرى حضرت مسلم (ع) 27 روز قبل از شهادتش نامه‌ای براى امام حسین (ع) نوشت و به آن حضرت خبر داد که 18000 نفر با او بیعت کرده‌اند.[1]