شنیده ام که شما "قتیل العبراتی"

کاش می‌شد در این دریای اشک تا ساحل ِ حرم دست و پا زد!

گفتم :تا کربلا چقدر راه است ؟

گفت : چند لحظه !

امروز که دوشنبه است ،هر کجا باشی مهمان اویی!

رو به قبله بایست و سه بار بگو :

صلی الله علیک یا ابا عبدالله [1]