در چند جا به بریده شدن سر مطهر امام حسین (ع) از قفا اشاره شده است:

1. در کلمات حضرت زینب (س) است که آمده است: «... یا محمداه بناتک سبایا و ذریتک مقتله تسفی علیهم ریح الصبا و هذا حسین مجزوز الرأس من القفا ...»[1] یعنی: «...ای محمد اکنون دخترانت اسیر و فرزندانت کشته شده‌اند، باد صبا بر بدن آنان می‌وزد و این حسین است که سرش از پشت سر جدا کرده‌اند...»

2. در خطبۀ امام سجاد (ع) به این نکته اشاره شده است: «... أَنَا ابْنُ الْمَجْزُوزِ الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَا...»[2] یعنی: «...من فرزند کسی هستم که سرش را از پشت گردن جدا کردند...»

3. در زیارت ناحیۀ مقدسه، حضرت مهدی (ع) می‌فرماید: «... ِ السَّلَامُ عَلَى الْمَنْحُورِ فِی الْوَرَى‏...»[3] یعنی: «...سلام بر کسی که او را از پشت سر نحر کردند...»