دعوت عمومى حضرت مسلم (ع) در کوفه

 

در این روز در سال 60 ه‍ روز سه شنبه حضرت مسلم (ع) دعوت خود را براى امام حسین (ع) در کوفه آشکار کرد و از طرفى کوفیان نفاق خود را نمودار کردند.[1]