عید فطر

 

اول ماه شوال روز عید فطر است . قبل از نماز عید خوردن مقدارى از تربت سید الشهدا (ع) و نیز زیارت آن حضرت مستحب است.[1]