آمدن نامه‌های اهل کوفه براى امام حسین (ع)

 

در سال 60 ه‍ جمعى از کوفیان نامه‌های مردم کوفه را براى امام حسین (ع) آوردند.[1] که ازجمله نام سلیمان بن صُرَد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد بجلى و حبیب بن مظاهر و جمعى از شیعیان آن حضرت در آن‌ها بود، که توسط عبدالله بن مسمع همدانى و عبدالله بن وال خدمت امام (ع) آورده شد.