عقیقه براى امام حسین (ع)

 

در این روز که هفتمین روز ولادت امام حسین (ع) است، حضرت رسول (ص) گوسفندى را براى فرزندش به عنوان عقیقه قربانى کرد. سپس سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موى سر او نقره صدقه داد.[1]