ورود امیرالمؤمنین (ع) به کوفه

 

در این روز در سال 36 ه‍ ق امیرالمؤمنین (ع) بعد از واقعه جمل وارد کوفه شدند و آن شهر را به عنوان مقر حکومت انتخاب نمودند و اولین خطبه را در شهر کوفه در این روز ایراد فرمودند.[1]