ورود اهل بیت امام حسین (ع) به شام

 

بنابر نقلى پس از گذشت 66 روز از روز عاشورا، اهل بیت امام حسین (ع) وارد شام شدند.[1]