حرکت اهل بیت امام حسین (ع) به سوى کوفه

 

عصر روز یازدهم اهل بیت (ع) را با حالت اسارت به طرف کوفه بردند.[1] نزدیک غروب حرکت کردند و شبانه به کوفه رسیدند. لذا آن بزرگواران داغدار و مصیبت‌زده را تا صبح پشت دروازه‌هاى کوفه نگه داشتند. هنگام صبح عمر سعد ملعون از کوفه خارج شد، و بسان فرماندهى که از فتوحات خویش خوشحال است همراه اسراء وارد کوفه شد.[2]