تشکیل مجلس ابن زیاد

 

روز یازدهم عمر سعد به کوفه آمد. ابن زیاد اذن عمومى داد تا مردم در مجلس حاضر شوند. سپس رأس مطهر امام حسین (ع) را نزد او گذاشتند و او نگاه مى‌کرد و تبسم مى‌نمود و با چوبى که در دست داشت جسارت مى‌نمود.[1]