حرکت کاروان اسرا از کربلا

 

عمر سعد ملعون روز یازدهم تا وقت ظهر در کربلا ماند، و بر کشتگان سپاه خود نماز گذارد و آنان را به خاک سپرد. وقتى روز از نیمه گذشت فرمان داد تا دختران پیامبر (ص)  را بر شتران بى‌جهاز سوار کردند[1] و سید سجاد (ع) را نیز با غلِ جامعه بر شتر سوار کردند. هنگامى که آنان را از قتلگاه عبور دادند و نظر بانوان بر جسم مبارک امام حسین (ع) افتاد لطمه‌ها بر صورت زدند و صدا به صیحه و ندبه برداشتند.[2]