نامه امام حسین (ع) براى اهل کوفه

 

در این روز امام حسین (ع) براى بزرگان کوفه نامه‌اى نوشتند و آن را به قیس بن مسهر صیداوى دادند که به کوفه برساند. مأمورین در بین راه قیس را گرفتند، و پس از آنکه او بر ضد یزید و ابن زیاد سخن گفت، او را به شهادت رساندند.[1]