ورود عمر بن سعد به کربلا

 

در این روز عمر بن سعد با شش یا نه هزار سوار براى قتل پسر پیامبر (ص) وارد کربلا شد و در مقابل آن حضرت لشکرگاه ساخت و خیمه برافراخت. ورود ابن سعد به کربلا در روز چهارم هم نقل شده است.[1]