ولادت امام هادى (ع)
امام هادى (ع) بنابر مشهور در چنین روزى از سال 212 یا 214 ه‍، در قریه صریا نزدیکى مدینه به دنیا آمد.[1] ولادت آن بزرگوار در 27 جمادى الاخر و 2 و 3 و 5 و 13 رجب هم نقل‌شده است.[2]
نام مبارک آن حضرت «على»، نام پدرشان جوادالائمه (ع) و نام مادر آن حضرت سمانه مغربیه معروف به سیده به کنیه ام الفضل است.[3]
کنیه شریفش ابوالحسن ثالث است[4] القاب حضرت: نجیب، مرتضى، هادى، نقى، عالم، فقیه، امین، مؤتمن، الطیب، عسکرى، فقیه عسکرى و ابن الرضا بود.[5]