امام حسین علیه‌السلام از سوم شعبان در مکه بودند. خبر مرگ معاویه و بیعت نکردن زبیر و امام حسین (ع) و حرکتشان به سمت مکه شیعیان کوفیان را به آن داشت که ایشان را به کوفه دعوت کنند و با والی یزید بیعت نکنند.

شیعیان کوفه در خانه سلیمان بن صرد گرد هم آمدند؛ درباره مرگ معاویه و خارج شدن امام حسین (ع) از مدینه سخن گفتند. همه بر لزوم حمایت از امام تاکید کردند. تصمیم گرفتند که ایشان را به سمت خود بخوانند و نامه‌هایی را به سمت مکه فرستاند. اولین نامه‌ها در دهم ماه رمضان به دست امام حسین (ع) رسید؛ رسیدن نامه‌های کوفیان تا چهاردهم ماه مبارک رمضان ادامه داشت و امام بعد از سکوت چند روزه بالاخره پاسخ نامه کوفیان را دادند. 

کوفه شهری اثر گذار در آن زمان بود و نقش تعیین کننده ای داشت امام حسین (ع) به دعوت ایشان به سمت کوفه حرکت کردند و لشکری که مقابل امام حسین (ع) قرار گرفتند از کوفه تجهیز شده بود بررسی شهر کوفه از لحاظ سیاسی، مذهبی و جمعیت شناسی خیلی از اتفاقات را روشن تر می کند.

در تحلیل واقعه عاشورا کوفه از جایگاه مهمی برخوردار است و در فیلم رستاخیز هم به اآن اشاره شده است

 

 

  • برای اطلاع بیش‌تر از متن نامه‌‌های کوفیان لینک زیر را بخوانید.

متن نامه های کوفیان به امام حسین (ع)

  • برای اطلاع بیش‌تر از تعداد نامه‌‌ها کوفیان لینک زیر را بخوانید.

بررسی آماری تعداد نامه‌های اهل کوفه به امام حسین (ع)

  • برای اطلاع بیش‌تر از پاسخ های امام حسین به نامه‌های کوفیان لینک های زیر را بخوانید.

نامه امام حسین (ع) برای اهل کوفه

نامه دوم امام حسین علیه‌السلام به مردم کوفـه

آخرین نامه امام حسین (ع) به کوفیان

نامه امام حسین علیه‌السلام به حبیـب بن مظاهـر

 

  • برای اطلاع بیش‌تر از یکی از رساننده نامه‌‌های کوفیان لینک زیر را بخوانید.

نامه رسان امام حسین (ع) قیس بن مسهر

  • برای اطلاع بیش‌تر از یکی از نامه های حضرت به غیر کوفه لینک زیر را بخوانید.

نامه های امام حسین به زعمای بصره

  • برای اطلاع بیش‌تر از یکی کوفه و کوفیان لینک های زیر را بخوانید.

مردم شناسی کوفه بخش اول

چرا کوفیان با امام «حسین» علیه السلام جنگیدند؟

کوفه و بزرگ‌ترین جنایت تاریخ