از جمله انتقادات به فیلم رستاخیز، عدم تطابق آن با منابع تاریخی و روایی می‌باشد. بطوری که اعتراضات زیادی نسبت به این فیلم نوشته و بیان شده است.

نکته ای که باید همواره بدان توجه داشت آن است که ما نباید اعتقادات و مبانی فکری خودمان را براساس فیلم ها و منابع غیر معتبر برگیریم؛ بلکه باید براساس بررسی نقل قول های تاریخی و روایی به حقیقت دست یابیم.

  • برای اطلاع بیش‌تر از سخنان امام حسین در صبح عاشورا لینک های زیر را بخوانید.

نخستین خطبه امام  حسین (ع) در روز عاشورا

دومین خطبه امام حسین (ع) در صبح عاشورا

  • برای اطلاع بیش‌تر از صف آرایی لشکر امام حسین (ع) صبح عاشورا لینک های زیر را بخوانید.

صبح عاشورا؛ در کربلا

  • برای اطلاع بیش‌تر ازجنگ روز عاشورا لینک های زیر را بخوانید.

اولین شهید کربلا در روز عاشورا چه کسی بود؟

دیگر لشکری باقی نمانده بود

امام حسین علیه السلام برای آخرین بار به میدان می رود!