در فیلم رستاخیز، پس از مرگ معاویه، یزید نامه‌ای توسط بکیر به ولید بن عتبه والی مدینه فرستاد و از او خواست یا از امام حسین (ع) بیعت بگیرد یا ایشان را به شهادت برساند. در این فیلم، مروان بن حکم و ولید امام را دعوت کردند و نامه یزید را به امام دادند. امام پس از خواندن نامه، از این بیعت سر باز زدند و گفتند با همچون یزیدی بیعت نخواهند کرد. سپس حضرت عباس (ع) نزد ایشان می‌آید و ایشان را به بیرون هدایت می‌کند.

در ادامه هم نشان می‌دهد امام به مکه رفته‌اند و در آنجا ساکن شده‌اند.

در مقالات زیر به طور مفصل به این ماجرا پرداخته شده است که توصیه می کنیم برای آگاهی کامل از این وقایع آن ها را مطالعه کنید:

حرکت امام حسین (ع) از مدینه به مکه

خروج امام حسین (ع) از مدینه و اقامت وی در مکه

اقامت امام حسین (ع) در مکه