مشخصات شعر

مرغ بهشت

در موقع سپر شدنش محسن

کامل نگشته بود تنش محسن

 

زهرا به خانه بود و سپر می‌شد

هر دفعه موقع زدنش محسن

 

یعنی برای فاطمه شد آنجا

هم که حسین، هم حسنش، محسن

 

اصلاً برای حضرت زهرا گشت

اول شهید بی کفنش محسن

 

شش ماه بعد آمدنش اصغر

شش ماهه قبل از آمدنش، محسن

 

گر بر تن حسین به غارت رفت

تن هم نزد به پیرهنش، محسن

 

مرغ بهشت بود و در آخر هم

سکنی گزید در وطنش محسن

 

مرغ بهشت

در موقع سپر شدنش محسن

کامل نگشته بود تنش محسن

 

زهرا به خانه بود و سپر می‌شد

هر دفعه موقع زدنش محسن

 

یعنی برای فاطمه شد آنجا

هم که حسین، هم حسنش، محسن

 

اصلاً برای حضرت زهرا گشت

اول شهید بی کفنش محسن

 

شش ماه بعد آمدنش اصغر

شش ماهه قبل از آمدنش، محسن

 

گر بر تن حسین به غارت رفت

تن هم نزد به پیرهنش، محسن

 

مرغ بهشت بود و در آخر هم

سکنی گزید در وطنش محسن

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×