مشخصات شعر

گفت در روضه به دنبال چه می‌گردی تو؟

ذرۀ خاکم و با عشق تو زر می‌گردم

نامت ‌آید به میان، زیر و زبر می‌گردم

 

کفتر جلد حریم تو‌ام آقا، یعنی

هر کجا می‌روم آخر به تو بر می‌گردم

 

گفت در روضه به دنبال چه می‌گردی تو؟

من به دنبال تو می‌گردم اگر می‌گردم

 

راه عشق تو نه راهیست که‌ ایمن باشیم

پس کجایی که به دنبال خطر می‌گردم

 

سروری نه که به دنبال گدایی هستم

من گدای تو شوم از همه سر می‌گردم

 

گفت در روضه به دنبال چه می‌گردی تو؟

ذرۀ خاکم و با عشق تو زر می‌گردم

نامت ‌آید به میان، زیر و زبر می‌گردم

 

کفتر جلد حریم تو‌ام آقا، یعنی

هر کجا می‌روم آخر به تو بر می‌گردم

 

گفت در روضه به دنبال چه می‌گردی تو؟

من به دنبال تو می‌گردم اگر می‌گردم

 

راه عشق تو نه راهیست که‌ ایمن باشیم

پس کجایی که به دنبال خطر می‌گردم

 

سروری نه که به دنبال گدایی هستم

من گدای تو شوم از همه سر می‌گردم

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×