مشخصات شعر

زینت منبرها

میشه با یک پرچم

یه‌جا هیئت باشه

میاد اونجا زهرا

حتی خلوت باشه

 

این کلام معصوم

زینت منبرهاس

دو نفر که باشن

سومیشون زهراس

 

شور و شوق روضه‌ت

توی عرش اعلاس

جمعیت اینجا نیست

جمعیت اون بالاس

 

تو نگفته خوندی

حرف ناگفتم رو

فکر هیئت پر کرد

همۀ هفته‌م رو

 

تا دیدم بی‌تابم

تا دیدم پردردم

فرشای هیئت رو

آب و جارو کردم

 

یه بساط چایی

گوشۀ میخونه

مجلسارو گرم کرد

عطر آبدارخونه

 

سرمو خم کردم

زیر پام عزت ریخت

خیر ببینه اونکه

تو چاییت تربت ریخت

 

اشکمو به زخمات

آقا هدیه کردم

خیلی وقتا شد که

تنها گریه کردم

 

اشکا و لبخندام

با خودت شد قسمت

حاجتم رو دادی

پای دیگ هیئت

 

زندگیمو دست

خودتون می‌سپارم

کفشارو جفت کردم

جفت و جور شد کارم

 

زینت منبرها

میشه با یک پرچم

یه‌جا هیئت باشه

میاد اونجا زهرا

حتی خلوت باشه

 

این کلام معصوم

زینت منبرهاس

دو نفر که باشن

سومیشون زهراس

 

شور و شوق روضه‌ت

توی عرش اعلاس

جمعیت اینجا نیست

جمعیت اون بالاس

 

تو نگفته خوندی

حرف ناگفتم رو

فکر هیئت پر کرد

همۀ هفته‌م رو

 

تا دیدم بی‌تابم

تا دیدم پردردم

فرشای هیئت رو

آب و جارو کردم

 

یه بساط چایی

گوشۀ میخونه

مجلسارو گرم کرد

عطر آبدارخونه

 

سرمو خم کردم

زیر پام عزت ریخت

خیر ببینه اونکه

تو چاییت تربت ریخت

 

اشکمو به زخمات

آقا هدیه کردم

خیلی وقتا شد که

تنها گریه کردم

 

اشکا و لبخندام

با خودت شد قسمت

حاجتم رو دادی

پای دیگ هیئت

 

زندگیمو دست

خودتون می‌سپارم

کفشارو جفت کردم

جفت و جور شد کارم

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×