مشخصات شعر

در کربلا دادند درد عاشقی را

وقتی که آوردند قرآن را به مشهد

جان را به تن دادند، جانان را به مشهد

 

شد پایتخت حاجت عالم، خراسان

یعنی که باید برد تهران را به مشهد

 

معروف کرده ظرف را مظروف، یعنی

دادند درواقع خراسان را به مشهد

 

شد مرکز ایران برای ما خراسان

وقتی که آوردند سلطان را به مشهد

 

تا یوسف اصلی دوران را ببیند

از سمت قم بردند کنعان را به مشهد

 

اینگونه منّا گشته، زیرا می‌شناسند

در عالم لاهوت، سلمان را به مشهد

 

تا اینکه گوهرشاد بر صحنش بنازد

بعد از نجف دادند ایوان را به مشهد

 

در کربلا دادند درد عاشقی را

اما فرستادند درمان را به مشهد

 

در هر دو عالم اهل معنی می‌شناسند

در اصل، کل خاک ایران را به مشهد

 

در کربلا دادند درد عاشقی را

وقتی که آوردند قرآن را به مشهد

جان را به تن دادند، جانان را به مشهد

 

شد پایتخت حاجت عالم، خراسان

یعنی که باید برد تهران را به مشهد

 

معروف کرده ظرف را مظروف، یعنی

دادند درواقع خراسان را به مشهد

 

شد مرکز ایران برای ما خراسان

وقتی که آوردند سلطان را به مشهد

 

تا یوسف اصلی دوران را ببیند

از سمت قم بردند کنعان را به مشهد

 

اینگونه منّا گشته، زیرا می‌شناسند

در عالم لاهوت، سلمان را به مشهد

 

تا اینکه گوهرشاد بر صحنش بنازد

بعد از نجف دادند ایوان را به مشهد

 

در کربلا دادند درد عاشقی را

اما فرستادند درمان را به مشهد

 

در هر دو عالم اهل معنی می‌شناسند

در اصل، کل خاک ایران را به مشهد

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×