مشخصات شعر

آیینۀ شکسته

راضی به هر قضای خدا می‌روی علی

چون نوح سمت موج بلا می‌روی علی

 

دارم به فتح خیبر تو فکر می‌کنم

با دست‌های بسته کجا می‌روی علی؟

 

ای سرشناس شهر، برای تو خوب نیست!

مسجد چرا بدون عبا می‌روی علی؟

 

آشفته حال فاطمۀ پشت در نباش

قدر خودت به هول و ولا می‌روی علی

 

آیینۀ شکستۀ این کوچه‌ها منم

از من شکسته تر تو چرا می‌روی علی؟

 

بی رحمی مغیره عجب شمرگونه است!

داری چه زود کرببلا می‌روی علی!

 

این کوچه، آخرش ته گودال می‌رسد

داری میان حرمله‌ها می‌روی علی

 

آیینۀ شکسته

راضی به هر قضای خدا می‌روی علی

چون نوح سمت موج بلا می‌روی علی

 

دارم به فتح خیبر تو فکر می‌کنم

با دست‌های بسته کجا می‌روی علی؟

 

ای سرشناس شهر، برای تو خوب نیست!

مسجد چرا بدون عبا می‌روی علی؟

 

آشفته حال فاطمۀ پشت در نباش

قدر خودت به هول و ولا می‌روی علی

 

آیینۀ شکستۀ این کوچه‌ها منم

از من شکسته تر تو چرا می‌روی علی؟

 

بی رحمی مغیره عجب شمرگونه است!

داری چه زود کرببلا می‌روی علی!

 

این کوچه، آخرش ته گودال می‌رسد

داری میان حرمله‌ها می‌روی علی

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×