مشخصات شعر

علت خلقت

آدم است او یا ملک؟ ماهیّتش معلوم نیست

گرچه مخلوق است، نوع خلقتش معلوم نیست

 

حضرت زهراست خود تفسیری از آیات قدر

آن شب قدری که حتی ساعتش معلوم نیست

 

مادرش یا دخترش؟ من هرچه دقت می‌کنم

با رسول الله، زهرا نسبتش معلوم نیست

 

در کسا بی فاطمه غیر از علی و بچه‌هاش

رحمه للعالمین هم ساحتش معلوم نیست

 

بعد ابر نیلی سیلی در این شب‌ها شده

مثل آن ماهی که نصف صورتش معلوم نیست

 

فاطمیه مثل دردی تا ظهور منتقم

طول درمان دارد، اما مدتش معلوم نیست

 

روضه یعنی داستان مادری در اوج خود

چون به کوچه می‌رسد یک قسمتش معلوم نیست

 

گرچه معلوم است دارد می‌رود مادر ولی

حضرت فضه دلیل لکنتش معلوم نیست

 

ضربه وقتی ناگهان شد، بی توجه می‌خورد

ضربه وقتی ناگهان شد، شدتش معلوم نیست

 

هم که معلوم است او ریحانه الحوراست و

هم که وقت خشم سیلی قدرتش معلوم نیست

 

اینکه قبر علت خلقت چرا مخفی شده

درمیان اهل معنا علتش معلوم نیست

 

یادم آمد موقع سجده به مهر کربلا

فاطمه در هیچ مهری تربتش معلوم نیست

 

علت خلقت

آدم است او یا ملک؟ ماهیّتش معلوم نیست

گرچه مخلوق است، نوع خلقتش معلوم نیست

 

حضرت زهراست خود تفسیری از آیات قدر

آن شب قدری که حتی ساعتش معلوم نیست

 

مادرش یا دخترش؟ من هرچه دقت می‌کنم

با رسول الله، زهرا نسبتش معلوم نیست

 

در کسا بی فاطمه غیر از علی و بچه‌هاش

رحمه للعالمین هم ساحتش معلوم نیست

 

بعد ابر نیلی سیلی در این شب‌ها شده

مثل آن ماهی که نصف صورتش معلوم نیست

 

فاطمیه مثل دردی تا ظهور منتقم

طول درمان دارد، اما مدتش معلوم نیست

 

روضه یعنی داستان مادری در اوج خود

چون به کوچه می‌رسد یک قسمتش معلوم نیست

 

گرچه معلوم است دارد می‌رود مادر ولی

حضرت فضه دلیل لکنتش معلوم نیست

 

ضربه وقتی ناگهان شد، بی توجه می‌خورد

ضربه وقتی ناگهان شد، شدتش معلوم نیست

 

هم که معلوم است او ریحانه الحوراست و

هم که وقت خشم سیلی قدرتش معلوم نیست

 

اینکه قبر علت خلقت چرا مخفی شده

درمیان اهل معنا علتش معلوم نیست

 

یادم آمد موقع سجده به مهر کربلا

فاطمه در هیچ مهری تربتش معلوم نیست

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×