مشخصات شعر

ای مبتدا به همۀ خیر‌ها، حسین

 

کشتی شکست‌خوردۀ موج فرات‌ها
ارکان‌ آسمان به تو دارد ثَبات‌ها

ای مبتدا به همۀ خیر‌ها، حسین
ای منتهی الیه تمام نجات‌ها

وقتی سه بار روی زبان ‌برده می‌شوی
تغییر می‌دهی همۀ التفات‌ها

کردند تعبیه به دل شیعه در ازل
با لطف چشم‌های تو عین الحیات‌ها

بی روضه‌ و‌ عزای تو بر باد می‌رود
آتوا الزکوه‌ها و‌ أقیموا الصلاه‌ها

«صد مرده زنده می‌شود از ذکر یاحسین»
عیسی دمش به آه تو دارد حیات‌ها

من‌ تشنۀ همیشگی روضۀ توام
بیزارم از شنیدن لاطائلات‌ها

 

ای مبتدا به همۀ خیر‌ها، حسین

 

کشتی شکست‌خوردۀ موج فرات‌ها
ارکان‌ آسمان به تو دارد ثَبات‌ها

ای مبتدا به همۀ خیر‌ها، حسین
ای منتهی الیه تمام نجات‌ها

وقتی سه بار روی زبان ‌برده می‌شوی
تغییر می‌دهی همۀ التفات‌ها

کردند تعبیه به دل شیعه در ازل
با لطف چشم‌های تو عین الحیات‌ها

بی روضه‌ و‌ عزای تو بر باد می‌رود
آتوا الزکوه‌ها و‌ أقیموا الصلاه‌ها

«صد مرده زنده می‌شود از ذکر یاحسین»
عیسی دمش به آه تو دارد حیات‌ها

من‌ تشنۀ همیشگی روضۀ توام
بیزارم از شنیدن لاطائلات‌ها

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×