مشخصات شعر

کوفه

چشم تو سمت من دل من گیر نیزه‌هاست

این سینه پاره‌پاره‌ی شمشیر نیزه‌هاست

 

عشقت مرا به کوچه و بازار می‌کشد

زینب اسیر رشته‌ی زنجیر نیزه‌هاست

 

سرخی معجر من و پیشانیت حسین

اثبات آیه‌آیه تفسیر نیزه‌هاست

 

ای لاله‌ای که خون چکد از ساقه‌ات هنوز

این زخم‌های وا شده تقصیر نیزه‌هاست

 

قرآن مخوان دوباره که یکبار دیده‌ام

آن سنگ‌ها که بابت تقدیر نیزه‌هاست

 

قرآن مخوان که پیرزنی روی بام‌ها

در انتظار پاسخ تکبیر نیزه‌هاست

 

این گیسوان پخش شده بین کوچه‌ها

از ردّپای رأس تو در زیر نیزه‌هاست

 

در بین راه نیزه تو ایستاده بود

جا ماندنی که باعث تأخیر نیزه‌هاست

 

گفتم که چند لحظه بخوابم ولی نشد

این خواب هم تجسم تصویر نیزه‌هاست

کوفه

چشم تو سمت من دل من گیر نیزه‌هاست

این سینه پاره‌پاره‌ی شمشیر نیزه‌هاست

 

عشقت مرا به کوچه و بازار می‌کشد

زینب اسیر رشته‌ی زنجیر نیزه‌هاست

 

سرخی معجر من و پیشانیت حسین

اثبات آیه‌آیه تفسیر نیزه‌هاست

 

ای لاله‌ای که خون چکد از ساقه‌ات هنوز

این زخم‌های وا شده تقصیر نیزه‌هاست

 

قرآن مخوان دوباره که یکبار دیده‌ام

آن سنگ‌ها که بابت تقدیر نیزه‌هاست

 

قرآن مخوان که پیرزنی روی بام‌ها

در انتظار پاسخ تکبیر نیزه‌هاست

 

این گیسوان پخش شده بین کوچه‌ها

از ردّپای رأس تو در زیر نیزه‌هاست

 

در بین راه نیزه تو ایستاده بود

جا ماندنی که باعث تأخیر نیزه‌هاست

 

گفتم که چند لحظه بخوابم ولی نشد

این خواب هم تجسم تصویر نیزه‌هاست

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×