مشخصات شعر

کلید کوچک

گل سرخ و سپید کوچک ما

اصغر ما شهید کوچک ما

 

ارتفاع حماسه را تیغ است

جنگجوی رشید کوچک ما

 

در عروق بهشت جاری شد

جویبار سپید کوچک ما

 

زندگی در عذاب وجدان سوخت

با غروب امید کوچک ما

 

قصّۀ  تلخی از شقاوت گفت

داس با شنبلید کوچک ما

 

میخ در چشم ظالمان کوبید

میخک برگ بید کوچک ما

 

درِ گلخانۀ  شهادت را

می­‌گشاید کلید کوچک ما

 

از پیامی بزرگ سرشار است

دست­‌های شهید کوچک ما

کلید کوچک

گل سرخ و سپید کوچک ما

اصغر ما شهید کوچک ما

 

ارتفاع حماسه را تیغ است

جنگجوی رشید کوچک ما

 

در عروق بهشت جاری شد

جویبار سپید کوچک ما

 

زندگی در عذاب وجدان سوخت

با غروب امید کوچک ما

 

قصّۀ  تلخی از شقاوت گفت

داس با شنبلید کوچک ما

 

میخ در چشم ظالمان کوبید

میخک برگ بید کوچک ما

 

درِ گلخانۀ  شهادت را

می­‌گشاید کلید کوچک ما

 

از پیامی بزرگ سرشار است

دست­‌های شهید کوچک ما

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×