به گزارش کرب و بلا، نشست علمی «الامام الحسین (ع) مدرسه خالده فی ضمیر الانسانیه و القلوب الواعیه» پنجشنبه 27 شهریور به شکل مجازی برگزار خواهد شد.

 

این نشست را دانشگاه علوم و معارف وابسته به جامعهالمصطفی‌العالمیه (ص) برگزار می‌کند که در آن محمد منصوری؛ عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی (ص) به ایراد سخن خواهد پرداخت.

 

زمان برگزاری این نشست که در آن علاقه‌مندان، اساتید و طلاب غیرایرانی حضور دارند، از ساعت 18:30 تا 19:30 خواهد بود.

 

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان به منظور حضور مجازی در این نشست می‌توانند در ساعت اعلام شده به نشانی c.mou.ir/webinar-maaref مراجعه کنند.