تصاویری از درون شهر کربلا، کربلای در حال پیشرفت:

DSC_0612.JPG

 

DSC_0621.JPG

 

DSC_0623.JPG

 

DSC_0628.JPG

 

DSC_0637.JPG

 

DSC_0669.JPG

 

DSC_0642.JPG

 

DSC_0644.JPG

 

DSC_0652.JPG

 

DSC_0655.JPG

 

DSC_0657.JPG

 

DSC_0330.JPG

 

DSC_0329.JPG

 

DSC_0326.JPG

 

DSC_0406.JPG

 

DSC_0409.JPG

 

DSC_0332.JPG

 

DSC_0335.JPG

 

DSC_0337.JPG

 

DSC_0411.JPG

 

 

آخرین عکس این سفر:

DSC_0834.JPG

 

قسمت قبل این تصاویر را میتوانید در این لینک مشاهده فرمایید.

 

سایر بخش‌های این گزارش در لینک‌های زیر:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم