ابتدای مسیر پیاده روی از عمود شماره 1

DSC_0082.JPG

 

DSC_0083.JPG

 

DSC_0085.JPG

 

 

 

در بین راه

DSC_0099.JPG

 

DSC_0101.JPG

 

DSC_0102.JPG

 

DSC_0106.JPG

 

DSC_0109.JPG

 

DSC_0118.JPG

 

DSC_0120.JPG

 

 

 

طبخ غذا به صورت مداوم ادامه داشت:DSC_0124.JPG

 

DSC_0125.JPG

 

DSC_0127.JPG

 

DSC_0213.JPG

 

DSC_0230.JPG

 

 

 

ادامه دارد...

سایر بخش‌های این گزارش در لینک‌های زیر:

بخش اول

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم