شست‌و‌‌شو و ماساژ پای زوار:

DSC_0235.JPG

 

DSC_0236.JPG

 

DSC_0237.JPG

 

DSC_0238.JPG

 

DSC_0239.JPG

 

DSC_0240.JPG

 

DSC_0241.JPG

 

DSC_0244.JPG

 

DSC_0242.JPG

 

 

 

پیاده روی حتی در تمام شب:

DSC_0252.JPG

 

DSC_0253.JPG

 

DSC_0256.JPG

 

DSC_0260.JPG

 

DSC_0266.JPG

 

DSC_0267.JPG

 

DSC_0270.JPG

 

 

 

نمایشگاه های نمادین در بین راه:

DSC_0274.JPG

 

DSC_0275.JPG

 

DSC_0277.JPG

 

DSC_0278.JPG

 

 

 

ادامه دارد...

سایر بخش‌های این گزارش در لینک‌های زیر:

بخش اول

بخش دوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم