هر کس به هر وسیله‌ای می‌آمد:

DSC_0144.JPG

 

DSC_0146.JPG

 

DSC_0149.JPG

 

DSC_0153.JPG

 

DSC_0177.JPG

 

DSC_0135.JPG

 

DSC_0172.JPG

 

DSC_0152.JPG

 

DSC_0155.JPG

 

 

 

 

دوخت کیف و ساک‌های پاره شده و نیازمند تعمیر به صورت رایگان در طول مسیر:

DSC_0282.JPG

 

DSC_0283.JPG

 

DSC_0284.JPG

 

DSC_0281.JPG

 

DSC_0288.JPG

 

DSC_0301.JPG

 

DSC_0290.JPG

 

 

 

ادامه دارد...

سایر بخش‌های این گزارش در لینک‌های زیر:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش پنجم

بخش ششم