«محمد العسکری» با بیان اینکه آزادسازی ضلوعیه مهمترین پیشروی نیروهای عراقی در برابر داعش به حساب می‌آید، تصریح کرد: این شهر به صورت کامل از لوث وجود تکفیریون داعش پاک‌سازی شد.

وی همچنین با اشاره به هلاکت 25 داعش در یک روز خاطرنشان کرد: ما اکنون به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از اروپایی‌ها در این جنگ شرکت داشتند و در میان 25 داعش هلاکت شده، دو انگلیسی دیده می‌شود.

 

ابنا