ده‌ها دختر ایزدی با تشکیل گروهی مسلح با عنوان «دختران خورشید» هدف خود را مبارزه با گروه تروریستی داعش و انتقام گیری از این گروه عنوان کردند.

این گروه متشکل از 125 دختر 17 تا 30 ساله است که فرماندهی آنان را یک زن هنرمند ایزدی به نام «کایت شنگالی» برعهده دارد.

وی می‌گوید: گروهان دختران خورشید با این هدف تشکیل شده است که انتقام زنان و دختران ایزدی را از تجاوزگران داعشی بگیرد. اعضای این گروهان چندان توجهی به خطراتی چون احتمال کشته شدن یا به اسارت در آمدن ندارند و در مسیر مبارزه با داعشی ها جدی هستند.

کایت شنگالی ابراز امیدواری کرد اروپا گروهان دختران خورشید را برای رویارویی با گروه تکفیری داعش که دشمنی برای جهانیان به شمار می‌آیند به تسلیحات نوین مجهز کند.