واقعه حره


در این روز واقعه حره در چهارشنبه سال 63 ه‍ به وقوع پیوست، که تعبیر روایت سه روز به آخر ذى الحجه مانده 27 یا 28 است.[1]
در این روز بود که به امر یزید ملعون قتل و غارت اهل مدینه صورت گرفت و پس از کشتن بیش از 4000 نفر، مسرف (مسلم) بن عقبه اموال و زنان اهل مدینه را تا سه روز بر لشکر خود مباح کرد. این واقعه مشهور به واقعه حره است و دو ماه و نیم قبل از مرگ یزید ملعون اتفاق افتاده است.