مرگ اشعث بن قیس

 

در شب اول ذى القعده سال 40 ه‍ اشعث بن قیس کندى به درکات جحیم شتافت.[1]

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «اشعث بن قیس در قتل امیرالمؤمنین (ع) شریک بود و دخترش جعده امام مجتبى (ع) را مسموم کرد و محمد پسرش در قتل امام حسین (ع) شریک بود».[2]
اشعث در سال دهم هجرت با جمعى از قبیله خود اسلام آورد و بعد از پیامبر (ص) مرتد شد. ابوبکر او را دستگیر کرد و خواهر کورش را به شرط همسرى به او داد. از این زن جعده و محمد به دنیا آمدند. که جعده قاتل امام حسن (ع) و محمد جزء لشکر عمر سعد در کربلا شد و در دستگیرى جناب مسلم بن عقیل (ع) نیز نقش بسزایى داشت.[3]
در روز عاشورا به سبب جسارتى که به حضرت امام حسین (ع) کرد هنگامى که براى قضاى حاجت به کنارى رفته بود، عقرب او را نیش زد و در حالى که عورتش پیدا بود به آتش جهنم وارد شد.[4]