شهادت امام صادق (ع)

 

امام صادق (ع) در سال 148 ه‍ در چنین روزى وفات یافت.[1] در شهادت حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را هم گفته‌اند.[2]
شهادت آن حضرت به سبب انگور زهر آلودى بود که منصور به آن حضرت خورانید.[3] مدت امامت آن حضرت 34 سال و عمر شریفشان 65 سال بود.
دوران امامت آن حضرت همزمان با هفت نفر از زمامداران غاصب بود که عبارتند از: هشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید و مروان حمار از بنى امیه و سفاح و منصور دوانیقى از بنى عباس.
فرزندان آن حضرت هفت پسر و سه دخترند: حضرت موسى بن جعفر (ع)، اسماعیل، عبد الله، محمد دیباج، اسحاق، على عریضى (على بن جعفر مدفون در قم) عباس، ام فروه، اسماء فاطمه.[4]