با توجه به جست‌وجویی که در منابع روایی شیعه صورت گرفت، اثری از این روایت که حضرت زینب (س) پیراهن حضرت یوسف (ع) را در کربلا به امام حسین (ع) داده باشند نیافتیم؛ ولی در منابع روایی ما، روایاتی دربارۀ پیراهن حضرت یوسف ‌(ع) نقل شده است که پیراهن حضرت یوسف (ع) به پیامبر و اهل‌بیت او رسیده است. شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین و تمام النعمه نقل می‌کند، مفضّل از امام صادق (ع) روایت کرده است: «آیا مى‏‌دانید که پیراهن یوسف چه بود؟» گفتم: «خیر.» فرمود: «چون آتش براى ابراهیم افروخته شد، جبرئیل برایش یک جامۀ بهشتى آورد و بر او پوشاند. به‌واسطۀ آن سرما و گرما بر وى زیان نمى‌‏رساند. چون مرگ ابراهیم (ع) فرارسید آن را در بازوبندى نهاد و بر اسحاق (ع) آویخت. اسحاق (ع) نیز آن را بر یعقوب (ع) آویخت. هنگامی‌که یوسف (ع) به دنیا آمد، یعقوب (ع) آن را بر یوسف (ع) آویخت. آن در بازوى وى بسته بود تا کارش بدان جا کشیده شد. چون یوسف (ع) آن پیراهن را از میان آن بازوبند بیرون کشید، یعقوب (ع) رایحۀ آن را استشمام کرد. این همان قول خداى‏ تعالى است که می‌فرماید: «إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ‏»،[1] و آن این پیراهن بود که از بهشت آمده بود. گفتم: «فدایت شوم! آن پیراهن به چه کسی رسید؟» فرمود: «به اهلش.» سپس فرمود: «هر پیامبرى که علمى یا چیز دیگرى را به ارث برد همه به محمّد (ص) و آل محمّد (ع) رسید.»[2] البته این روایت در کتاب اصول کافی[3] و بسیاری از کتب روایی شیعه نقل شده است. در روایت دیگری امام صادق (ع) می‌فرمایند: «حضرت قائم (عج) با همین پیراهن قیام می‌‌کنند.»[4]