برای بررسی درستی یا نادرستی این گزارش، کافی است که تاریخ تولد این دو بزرگوار مدنظر قرارگیرد.

ایشان در سال 61 هجری در کربلا در 34 سالگی به شهادت رسیدند[1] که بر این اساس باید در سال 26 یا 27 هجری به دنیا آمده باشند.

امام حسین (ع) نیز در سال سوم یا چهارم هجری به دنیا آمده بود. [2]

بنابراین، امام حسین (ع) هنگام تولد حضرت عباس (ع) نه‌تنها کودکی خردسال نبود، بلکه جوانی حدوداً 23 ساله بود.

بر این اساس، برخی داستان‌هایی که از کتب متأخر در مورد سیراب کردن امام حسین (ع) به دست حضرت عباس (ع) آن‌هم ده‌ها سال قبل از واقعه عاشورا نقل می‌شود، نمی‌تواند به واقعیت و حقیقت نزدیک باشد.